Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,9%
BPolitieke participatie33,9%
CWoonomgeving52,2%
DVeiligheid47,3%
EOnderwijs48,4%
FGezondheid29,9%
GKunst en cultuur56,8%
HEconomische participatie35,7%
AMaatschappelijke participatie43,9%
BPolitieke participatie33,9%
CWoonomgeving52,2%
DVeiligheid47,3%
EOnderwijs48,4%
FGezondheid29,9%
GKunst en cultuur56,8%
HEconomische participatie35,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,0%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen38,3%
DEnergie32,5%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten44,4%
GLucht49,7%
ABodem65,0%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen38,3%
DEnergie32,5%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten44,4%
GLucht49,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid30,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
EKennis23,2%
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid30,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
EKennis23,2%