Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,3%
BPolitieke participatie38,4%
CWoonomgeving53,7%
DVeiligheid49,6%
EOnderwijs43,4%
FGezondheid32,3%
GKunst en cultuur56,8%
HEconomische participatie36,1%
AMaatschappelijke participatie43,3%
BPolitieke participatie38,4%
CWoonomgeving53,7%
DVeiligheid49,6%
EOnderwijs43,4%
FGezondheid32,3%
GKunst en cultuur56,8%
HEconomische participatie36,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,3%
BWater52,1%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,3%
GLucht50,1%
ABodem65,3%
BWater52,1%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,3%
GLucht50,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,7%
BArbeid32,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,5%
EKennis24,0%
AConcurrentievermogen40,7%
BArbeid32,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,5%
EKennis24,0%