Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving57,3%
DVeiligheid53,4%
EOnderwijs47,2%
FGezondheid32,1%
GKunst en cultuur56,4%
HEconomische participatie37,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving57,3%
DVeiligheid53,4%
EOnderwijs47,2%
FGezondheid32,1%
GKunst en cultuur56,4%
HEconomische participatie37,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,7%
BWater50,1%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie35,9%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,2%
GLucht50,1%
ABodem62,7%
BWater50,1%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie35,9%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,2%
GLucht50,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,2%
BArbeid34,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis29,8%
AConcurrentievermogen43,2%
BArbeid34,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis29,8%