Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Appingedam

Appingedam

42,4%sociaal-cultureel
46,5%ecologisch
47,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie48,1%
36,6%Politieke participatie36,6%
52,3%Woonomgeving52,3%
55,9%Wonen55,9%
44,0%Veiligheid44,0%
56,2%Onderwijs56,2%
26,2%Gezonde leefstijl26,2%
29,0%Gezondheidszorg29,0%
46,8%Kunst en cultuur46,8%
29,3%Economische participatie29,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
48,1%Maatschappelijke participatieA
36,6%Politieke participatieB
52,3%WoonomgevingC
55,9%WonenD
44,0%VeiligheidE
56,2%OnderwijsF
26,2%Gezonde leefstijlG
29,0%GezondheidszorgH
46,8%Kunst en cultuurI
29,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,4%
44,1%Water44,1%
37,9%Afval en grondstoffen37,9%
45,9%Energie45,9%
25,5%Natuur en landschap25,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder55,1%
55,5%Lucht55,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
61,4%BodemA
44,1%WaterB
37,9%Afval en grondstoffenC
45,9%EnergieD
25,5%Natuur en landschapE
55,1%Externe veiligheid en hinderF
55,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen51,8%
46,3%Arbeid46,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
34,8%Kennis34,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
51,8%ConcurrentievermogenA
46,3%ArbeidB
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,8%KennisE