Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Delfzijl

Delfzijl

40,6%sociaal-cultureel
47,2%ecologisch
43,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,2%
36,6%Politieke participatie35,7%
52,3%Woonomgeving46,5%
55,9%Wonen51,8%
44,0%Veiligheid46,0%
56,2%Onderwijs41,8%
26,2%Gezonde leefstijl36,7%
29,0%Gezondheidszorg30,0%
46,8%Kunst en cultuur42,1%
29,3%Economische participatie29,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,2%Maatschappelijke participatieA
35,7%Politieke participatieB
46,5%WoonomgevingC
51,8%WonenD
46,0%VeiligheidE
41,8%OnderwijsF
36,7%Gezonde leefstijlG
30,0%GezondheidszorgH
42,1%Kunst en cultuurI
29,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,5%
44,1%Water61,2%
37,9%Afval en grondstoffen48,8%
45,9%Energie38,7%
25,5%Natuur en landschap21,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder60,1%
55,5%Lucht35,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,5%BodemA
61,2%WaterB
48,8%Afval en grondstoffenC
38,7%EnergieD
21,2%Natuur en landschapE
60,1%Externe veiligheid en hinderF
35,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen38,7%
46,3%Arbeid49,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,7%
34,8%Kennis42,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
38,7%ConcurrentievermogenA
49,0%ArbeidB
40,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,4%KennisE