Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Groningen (gemeente)

Groningen (gemeente)

47,7%sociaal-cultureel
50,2%ecologisch
63,6%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie41,0%
36,6%Politieke participatie58,3%
52,3%Woonomgeving38,2%
55,9%Wonen71,9%
44,0%Veiligheid33,1%
56,2%Onderwijs53,7%
26,2%Gezonde leefstijl31,9%
29,0%Gezondheidszorg53,0%
46,8%Kunst en cultuur65,0%
29,3%Economische participatie30,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
41,0%Maatschappelijke participatieA
58,3%Politieke participatieB
38,2%WoonomgevingC
71,9%WonenD
33,1%VeiligheidE
53,7%OnderwijsF
31,9%Gezonde leefstijlG
53,0%GezondheidszorgH
65,0%Kunst en cultuurI
30,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem37,2%
44,1%Water60,9%
37,9%Afval en grondstoffen51,0%
45,9%Energie46,6%
25,5%Natuur en landschap52,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder41,5%
55,5%Lucht61,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
37,2%BodemA
60,9%WaterB
51,0%Afval en grondstoffenC
46,6%EnergieD
52,7%Natuur en landschapE
41,5%Externe veiligheid en hinderF
61,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,1%
46,3%Arbeid66,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid52,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
34,8%Kennis71,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,1%ConcurrentievermogenA
66,4%ArbeidB
52,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
71,1%KennisE