Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Loppersum

Loppersum

44,5%sociaal-cultureel
47,7%ecologisch
43,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,8%
36,6%Politieke participatie43,2%
52,3%Woonomgeving51,0%
55,9%Wonen47,3%
44,0%Veiligheid61,8%
56,2%Onderwijs35,6%
26,2%Gezonde leefstijl25,2%
29,0%Gezondheidszorg34,9%
46,8%Kunst en cultuur44,3%
29,3%Economische participatie46,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,8%Maatschappelijke participatieA
43,2%Politieke participatieB
51,0%WoonomgevingC
47,3%WonenD
61,8%VeiligheidE
35,6%OnderwijsF
25,2%Gezonde leefstijlG
34,9%GezondheidszorgH
44,3%Kunst en cultuurI
46,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem84,4%
44,1%Water47,9%
37,9%Afval en grondstoffen42,0%
45,9%Energie29,3%
25,5%Natuur en landschap20,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder68,6%
55,5%Lucht41,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
84,4%BodemA
47,9%WaterB
42,0%Afval en grondstoffenC
29,3%EnergieD
20,4%Natuur en landschapE
68,6%Externe veiligheid en hinderF
41,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen41,8%
46,3%Arbeid51,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,2%
34,8%Kennis23,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
41,8%ConcurrentievermogenA
51,7%ArbeidB
40,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,0%KennisE