Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Almere

Almere

42,6%sociaal-cultureel
57,5%ecologisch
56,8%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie33,4%
36,6%Politieke participatie43,0%
52,3%Woonomgeving35,5%
55,9%Wonen64,5%
44,0%Veiligheid39,4%
56,2%Onderwijs52,3%
26,2%Gezonde leefstijl40,3%
29,0%Gezondheidszorg55,4%
46,8%Kunst en cultuur33,0%
29,3%Economische participatie29,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
33,4%Maatschappelijke participatieA
43,0%Politieke participatieB
35,5%WoonomgevingC
64,5%WonenD
39,4%VeiligheidE
52,3%OnderwijsF
40,3%Gezonde leefstijlG
55,4%GezondheidszorgH
33,0%Kunst en cultuurI
29,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,7%
44,1%Water56,4%
37,9%Afval en grondstoffen52,0%
45,9%Energie53,7%
25,5%Natuur en landschap49,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder69,3%
55,5%Lucht66,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
55,7%BodemA
56,4%WaterB
52,0%Afval en grondstoffenC
53,7%EnergieD
49,1%Natuur en landschapE
69,3%Externe veiligheid en hinderF
66,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,6%
46,3%Arbeid56,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid62,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,1%
34,8%Kennis61,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,6%ConcurrentievermogenA
56,4%ArbeidB
62,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,5%KennisE