Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Stadskanaal

Stadskanaal

42,2%sociaal-cultureel
53,5%ecologisch
47,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie37,5%
36,6%Politieke participatie37,1%
52,3%Woonomgeving50,7%
55,9%Wonen64,1%
44,0%Veiligheid46,5%
56,2%Onderwijs50,7%
26,2%Gezonde leefstijl27,9%
29,0%Gezondheidszorg31,1%
46,8%Kunst en cultuur44,3%
29,3%Economische participatie31,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
37,5%Maatschappelijke participatieA
37,1%Politieke participatieB
50,7%WoonomgevingC
64,1%WonenD
46,5%VeiligheidE
50,7%OnderwijsF
27,9%Gezonde leefstijlG
31,1%GezondheidszorgH
44,3%Kunst en cultuurI
31,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,7%
44,1%Water62,9%
37,9%Afval en grondstoffen33,7%
45,9%Energie42,0%
25,5%Natuur en landschap31,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder85,6%
55,5%Lucht60,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
58,7%BodemA
62,9%WaterB
33,7%Afval en grondstoffenC
42,0%EnergieD
31,7%Natuur en landschapE
85,6%Externe veiligheid en hinderF
60,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,4%
46,3%Arbeid45,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid34,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden73,1%
34,8%Kennis26,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,4%ConcurrentievermogenA
45,9%ArbeidB
34,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
73,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
26,9%KennisE