Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zeewolde

Zeewolde

52,5%sociaal-cultureel
55,9%ecologisch
56,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,7%
36,6%Politieke participatie55,1%
52,3%Woonomgeving61,7%
55,9%Wonen56,7%
44,0%Veiligheid44,4%
56,2%Onderwijs61,2%
26,2%Gezonde leefstijl52,9%
29,0%Gezondheidszorg58,8%
46,8%Kunst en cultuur27,1%
29,3%Economische participatie51,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,7%Maatschappelijke participatieA
55,1%Politieke participatieB
61,7%WoonomgevingC
56,7%WonenD
44,4%VeiligheidE
61,2%OnderwijsF
52,9%Gezonde leefstijlG
58,8%GezondheidszorgH
27,1%Kunst en cultuurI
51,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem74,5%
44,1%Water63,9%
37,9%Afval en grondstoffen52,7%
45,9%Energie55,3%
25,5%Natuur en landschap21,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder86,7%
55,5%Lucht36,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
74,5%BodemA
63,9%WaterB
52,7%Afval en grondstoffenC
55,3%EnergieD
21,5%Natuur en landschapE
86,7%Externe veiligheid en hinderF
36,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen51,6%
46,3%Arbeid67,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,5%
34,8%Kennis57,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
51,6%ConcurrentievermogenA
67,4%ArbeidB
46,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,0%KennisE