Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Achtkarspelen

Achtkarspelen

46,7%sociaal-cultureel
48,1%ecologisch
44,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie57,3%
36,6%Politieke participatie45,3%
52,3%Woonomgeving51,5%
55,9%Wonen61,7%
44,0%Veiligheid54,7%
56,2%Onderwijs55,3%
26,2%Gezonde leefstijl26,4%
29,0%Gezondheidszorg42,3%
46,8%Kunst en cultuur30,3%
29,3%Economische participatie41,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
57,3%Maatschappelijke participatieA
45,3%Politieke participatieB
51,5%WoonomgevingC
61,7%WonenD
54,7%VeiligheidE
55,3%OnderwijsF
26,4%Gezonde leefstijlG
42,3%GezondheidszorgH
30,3%Kunst en cultuurI
41,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem56,6%
44,1%Water57,4%
37,9%Afval en grondstoffen40,2%
45,9%Energie29,9%
25,5%Natuur en landschap25,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder81,0%
55,5%Lucht46,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
56,6%BodemA
57,4%WaterB
40,2%Afval en grondstoffenC
29,9%EnergieD
25,2%Natuur en landschapE
81,0%Externe veiligheid en hinderF
46,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen49,6%
46,3%Arbeid54,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid32,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,1%
34,8%Kennis24,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
49,6%ConcurrentievermogenA
54,7%ArbeidB
32,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
24,6%KennisE