Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ameland

Ameland

56,0%sociaal-cultureel
58,9%ecologisch
47,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie57,7%
36,6%Politieke participatie56,2%
52,3%Woonomgeving74,1%
55,9%Wonen42,8%
44,0%Veiligheid57,0%
56,2%Onderwijs65,1%
26,2%Gezonde leefstijl38,6%
29,0%Gezondheidszorg55,8%
46,8%Kunst en cultuur55,4%
29,3%Economische participatie57,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
57,7%Maatschappelijke participatieA
56,2%Politieke participatieB
74,1%WoonomgevingC
42,8%WonenD
57,0%VeiligheidE
65,1%OnderwijsF
38,6%Gezonde leefstijlG
55,8%GezondheidszorgH
55,4%Kunst en cultuurI
57,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem86,9%
44,1%Water67,6%
37,9%Afval en grondstoffen19,5%
45,9%Energie26,5%
25,5%Natuur en landschap72,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder97,8%
55,5%Lucht41,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
86,9%BodemA
67,6%WaterB
19,5%Afval en grondstoffenC
26,5%EnergieD
72,3%Natuur en landschapE
97,8%Externe veiligheid en hinderF
41,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen45,0%
46,3%Arbeid64,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,5%
34,8%Kennis28,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
45,0%ConcurrentievermogenA
64,3%ArbeidB
43,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,3%KennisE