Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Harlingen

Harlingen

49,4%sociaal-cultureel
42,7%ecologisch
45,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,3%
36,6%Politieke participatie45,3%
52,3%Woonomgeving65,3%
55,9%Wonen67,2%
44,0%Veiligheid57,4%
56,2%Onderwijs49,2%
26,2%Gezonde leefstijl38,8%
29,0%Gezondheidszorg43,2%
46,8%Kunst en cultuur50,2%
29,3%Economische participatie30,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,3%Maatschappelijke participatieA
45,3%Politieke participatieB
65,3%WoonomgevingC
67,2%WonenD
57,4%VeiligheidE
49,2%OnderwijsF
38,8%Gezonde leefstijlG
43,2%GezondheidszorgH
50,2%Kunst en cultuurI
30,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem60,1%
44,1%Water46,6%
37,9%Afval en grondstoffen31,6%
45,9%Energie46,8%
25,5%Natuur en landschap22,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder53,3%
55,5%Lucht38,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
60,1%BodemA
46,6%WaterB
31,6%Afval en grondstoffenC
46,8%EnergieD
22,3%Natuur en landschapE
53,3%Externe veiligheid en hinderF
38,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen38,7%
46,3%Arbeid52,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,1%
34,8%Kennis33,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
38,7%ConcurrentievermogenA
52,1%ArbeidB
46,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,6%KennisE