Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heerenveen

Heerenveen

49,8%sociaal-cultureel
52,5%ecologisch
54,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,2%
36,6%Politieke participatie55,8%
52,3%Woonomgeving52,8%
55,9%Wonen61,1%
44,0%Veiligheid53,3%
56,2%Onderwijs45,7%
26,2%Gezonde leefstijl44,1%
29,0%Gezondheidszorg46,4%
46,8%Kunst en cultuur52,7%
29,3%Economische participatie36,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,2%Maatschappelijke participatieA
55,8%Politieke participatieB
52,8%WoonomgevingC
61,1%WonenD
53,3%VeiligheidE
45,7%OnderwijsF
44,1%Gezonde leefstijlG
46,4%GezondheidszorgH
52,7%Kunst en cultuurI
36,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem70,9%
44,1%Water69,9%
37,9%Afval en grondstoffen44,2%
45,9%Energie37,9%
25,5%Natuur en landschap30,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,7%
55,5%Lucht47,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
70,9%BodemA
69,9%WaterB
44,2%Afval en grondstoffenC
37,9%EnergieD
30,0%Natuur en landschapE
67,7%Externe veiligheid en hinderF
47,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,4%
46,3%Arbeid63,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,1%
34,8%Kennis51,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,4%ConcurrentievermogenA
63,4%ArbeidB
43,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,1%KennisE