Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leeuwarden

Leeuwarden

46,3%sociaal-cultureel
45,8%ecologisch
56,8%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,9%
36,6%Politieke participatie51,2%
52,3%Woonomgeving40,0%
55,9%Wonen68,4%
44,0%Veiligheid37,9%
56,2%Onderwijs49,1%
26,2%Gezonde leefstijl36,9%
29,0%Gezondheidszorg42,8%
46,8%Kunst en cultuur62,8%
29,3%Economische participatie27,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,9%Maatschappelijke participatieA
51,2%Politieke participatieB
40,0%WoonomgevingC
68,4%WonenD
37,9%VeiligheidE
49,1%OnderwijsF
36,9%Gezonde leefstijlG
42,8%GezondheidszorgH
62,8%Kunst en cultuurI
27,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,9%
44,1%Water63,1%
37,9%Afval en grondstoffen34,8%
45,9%Energie44,5%
25,5%Natuur en landschap23,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder53,4%
55,5%Lucht52,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
48,9%BodemA
63,1%WaterB
34,8%Afval en grondstoffenC
44,5%EnergieD
23,2%Natuur en landschapE
53,4%Externe veiligheid en hinderF
52,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen49,2%
46,3%Arbeid66,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid53,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
34,8%Kennis60,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
49,2%ConcurrentievermogenA
66,7%ArbeidB
53,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
60,6%KennisE