Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ooststellingwerf

Ooststellingwerf

49,0%sociaal-cultureel
55,7%ecologisch
47,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,1%
36,6%Politieke participatie55,3%
52,3%Woonomgeving58,6%
55,9%Wonen60,5%
44,0%Veiligheid54,6%
56,2%Onderwijs51,9%
26,2%Gezonde leefstijl40,8%
29,0%Gezondheidszorg36,5%
46,8%Kunst en cultuur37,2%
29,3%Economische participatie43,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,1%Maatschappelijke participatieA
55,3%Politieke participatieB
58,6%WoonomgevingC
60,5%WonenD
54,6%VeiligheidE
51,9%OnderwijsF
40,8%Gezonde leefstijlG
36,5%GezondheidszorgH
37,2%Kunst en cultuurI
43,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem80,1%
44,1%Water70,6%
37,9%Afval en grondstoffen39,9%
45,9%Energie35,4%
25,5%Natuur en landschap36,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder85,7%
55,5%Lucht41,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
80,1%BodemA
70,6%WaterB
39,9%Afval en grondstoffenC
35,4%EnergieD
36,2%Natuur en landschapE
85,7%Externe veiligheid en hinderF
41,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,9%
46,3%Arbeid52,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid34,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,2%
34,8%Kennis34,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,9%ConcurrentievermogenA
52,8%ArbeidB
34,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,6%KennisE