Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Opsterland

Opsterland

52,8%sociaal-cultureel
54,9%ecologisch
48,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,0%
36,6%Politieke participatie56,9%
52,3%Woonomgeving61,0%
55,9%Wonen57,8%
44,0%Veiligheid59,2%
56,2%Onderwijs50,9%
26,2%Gezonde leefstijl49,2%
29,0%Gezondheidszorg51,5%
46,8%Kunst en cultuur38,8%
29,3%Economische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,0%Maatschappelijke participatieA
56,9%Politieke participatieB
61,0%WoonomgevingC
57,8%WonenD
59,2%VeiligheidE
50,9%OnderwijsF
49,2%Gezonde leefstijlG
51,5%GezondheidszorgH
38,8%Kunst en cultuurI
49,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,7%
44,1%Water73,6%
37,9%Afval en grondstoffen50,2%
45,9%Energie34,6%
25,5%Natuur en landschap34,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder74,2%
55,5%Lucht45,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
71,7%BodemA
73,6%WaterB
50,2%Afval en grondstoffenC
34,6%EnergieD
34,9%Natuur en landschapE
74,2%Externe veiligheid en hinderF
45,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,6%
46,3%Arbeid57,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid28,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,5%
34,8%Kennis47,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,6%ConcurrentievermogenA
57,7%ArbeidB
28,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,0%KennisE