Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

53,0%sociaal-cultureel
59,7%ecologisch
49,0%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,7%
36,6%Politieke participatie63,9%
52,3%Woonomgeving73,3%
55,9%Wonen43,1%
44,0%Veiligheid50,9%
56,2%Onderwijs73,0%
26,2%Gezonde leefstijl36,9%
29,0%Gezondheidszorg43,7%
46,8%Kunst en cultuur32,1%
29,3%Economische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,7%Maatschappelijke participatieA
63,9%Politieke participatieB
73,3%WoonomgevingC
43,1%WonenD
50,9%VeiligheidE
73,0%OnderwijsF
36,9%Gezonde leefstijlG
43,7%GezondheidszorgH
32,1%Kunst en cultuurI
57,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem88,0%
44,1%Water63,3%
37,9%Afval en grondstoffen18,2%
45,9%Energie23,5%
25,5%Natuur en landschap87,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder99,1%
55,5%Lucht38,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
88,0%BodemA
63,3%WaterB
18,2%Afval en grondstoffenC
23,5%EnergieD
87,7%Natuur en landschapE
99,1%Externe veiligheid en hinderF
38,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen44,4%
46,3%Arbeid62,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
34,8%Kennis24,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
44,4%ConcurrentievermogenA
62,7%ArbeidB
46,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
24,7%KennisE