Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Smallingerland

Smallingerland

46,0%sociaal-cultureel
52,4%ecologisch
53,6%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie41,8%
36,6%Politieke participatie44,1%
52,3%Woonomgeving55,8%
55,9%Wonen68,3%
44,0%Veiligheid40,5%
56,2%Onderwijs49,4%
26,2%Gezonde leefstijl39,7%
29,0%Gezondheidszorg47,7%
46,8%Kunst en cultuur39,4%
29,3%Economische participatie33,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
41,8%Maatschappelijke participatieA
44,1%Politieke participatieB
55,8%WoonomgevingC
68,3%WonenD
40,5%VeiligheidE
49,4%OnderwijsF
39,7%Gezonde leefstijlG
47,7%GezondheidszorgH
39,4%Kunst en cultuurI
33,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,5%
44,1%Water61,9%
37,9%Afval en grondstoffen55,0%
45,9%Energie44,3%
25,5%Natuur en landschap27,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,4%
55,5%Lucht51,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
59,5%BodemA
61,9%WaterB
55,0%Afval en grondstoffenC
44,3%EnergieD
27,7%Natuur en landschapE
67,4%Externe veiligheid en hinderF
51,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,1%
46,3%Arbeid60,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
34,8%Kennis50,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,1%ConcurrentievermogenA
60,0%ArbeidB
42,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,4%KennisE