Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Terschelling

Terschelling

53,3%sociaal-cultureel
61,4%ecologisch
50,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,6%
36,6%Politieke participatie53,3%
52,3%Woonomgeving71,6%
55,9%Wonen53,8%
44,0%Veiligheid50,1%
56,2%Onderwijs45,4%
26,2%Gezonde leefstijl40,2%
29,0%Gezondheidszorg50,4%
46,8%Kunst en cultuur46,5%
29,3%Economische participatie67,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,6%Maatschappelijke participatieA
53,3%Politieke participatieB
71,6%WoonomgevingC
53,8%WonenD
50,1%VeiligheidE
45,4%OnderwijsF
40,2%Gezonde leefstijlG
50,4%GezondheidszorgH
46,5%Kunst en cultuurI
67,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem88,6%
44,1%Water70,5%
37,9%Afval en grondstoffen26,9%
45,9%Energie25,3%
25,5%Natuur en landschap82,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder96,0%
55,5%Lucht39,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
88,6%BodemA
70,5%WaterB
26,9%Afval en grondstoffenC
25,3%EnergieD
82,9%Natuur en landschapE
96,0%Externe veiligheid en hinderF
39,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen48,6%
46,3%Arbeid69,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid37,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
34,8%Kennis39,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
48,6%ConcurrentievermogenA
69,8%ArbeidB
37,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,6%KennisE