Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vlieland

Vlieland

55,5%sociaal-cultureel
59,0%ecologisch
51,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,0%
36,6%Politieke participatie50,7%
52,3%Woonomgeving73,7%
55,9%Wonen55,4%
44,0%Veiligheid57,5%
56,2%Onderwijs53,8%
26,2%Gezonde leefstijl36,9%
29,0%Gezondheidszorg48,8%
46,8%Kunst en cultuur64,7%
29,3%Economische participatie58,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,0%Maatschappelijke participatieA
50,7%Politieke participatieB
73,7%WoonomgevingC
55,4%WonenD
57,5%VeiligheidE
53,8%OnderwijsF
36,9%Gezonde leefstijlG
48,8%GezondheidszorgH
64,7%Kunst en cultuurI
58,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem90,5%
44,1%Water49,4%
37,9%Afval en grondstoffen16,4%
45,9%Energie25,3%
25,5%Natuur en landschap82,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder99,1%
55,5%Lucht50,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
90,5%BodemA
49,4%WaterB
16,4%Afval en grondstoffenC
25,3%EnergieD
82,0%Natuur en landschapE
99,1%Externe veiligheid en hinderF
50,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen44,9%
46,3%Arbeid72,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden82,7%
34,8%Kennis25,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
44,9%ConcurrentievermogenA
72,9%ArbeidB
33,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
82,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
25,1%KennisE