Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Weststellingwerf

Weststellingwerf

49,6%sociaal-cultureel
52,1%ecologisch
48,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,6%
36,6%Politieke participatie55,1%
52,3%Woonomgeving60,8%
55,9%Wonen63,3%
44,0%Veiligheid54,7%
56,2%Onderwijs50,7%
26,2%Gezonde leefstijl39,7%
29,0%Gezondheidszorg37,6%
46,8%Kunst en cultuur37,9%
29,3%Economische participatie46,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,6%Maatschappelijke participatieA
55,1%Politieke participatieB
60,8%WoonomgevingC
63,3%WonenD
54,7%VeiligheidE
50,7%OnderwijsF
39,7%Gezonde leefstijlG
37,6%GezondheidszorgH
37,9%Kunst en cultuurI
46,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem81,9%
44,1%Water72,5%
37,9%Afval en grondstoffen31,8%
45,9%Energie33,3%
25,5%Natuur en landschap25,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder76,9%
55,5%Lucht43,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
81,9%BodemA
72,5%WaterB
31,8%Afval en grondstoffenC
33,3%EnergieD
25,5%Natuur en landschapE
76,9%Externe veiligheid en hinderF
43,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,0%
46,3%Arbeid52,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,5%
34,8%Kennis44,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,0%ConcurrentievermogenA
52,8%ArbeidB
33,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,6%KennisE