Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Assen

Assen

48,9%sociaal-cultureel
54,4%ecologisch
52,2%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,4%
36,6%Politieke participatie59,0%
52,3%Woonomgeving41,7%
55,9%Wonen67,8%
44,0%Veiligheid46,3%
56,2%Onderwijs52,0%
26,2%Gezonde leefstijl37,5%
29,0%Gezondheidszorg44,0%
46,8%Kunst en cultuur60,6%
29,3%Economische participatie32,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,4%Maatschappelijke participatieA
59,0%Politieke participatieB
41,7%WoonomgevingC
67,8%WonenD
46,3%VeiligheidE
52,0%OnderwijsF
37,5%Gezonde leefstijlG
44,0%GezondheidszorgH
60,6%Kunst en cultuurI
32,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem47,4%
44,1%Water60,1%
37,9%Afval en grondstoffen59,4%
45,9%Energie50,9%
25,5%Natuur en landschap52,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder46,5%
55,5%Lucht64,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
47,4%BodemA
60,1%WaterB
59,4%Afval en grondstoffenC
50,9%EnergieD
52,0%Natuur en landschapE
46,5%Externe veiligheid en hinderF
64,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,1%
46,3%Arbeid61,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid39,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
34,8%Kennis51,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,1%ConcurrentievermogenA
61,6%ArbeidB
39,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,6%KennisE