Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Coevorden

Coevorden

44,6%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
50,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie44,3%
36,6%Politieke participatie45,5%
52,3%Woonomgeving47,7%
55,9%Wonen61,3%
44,0%Veiligheid48,2%
56,2%Onderwijs44,5%
26,2%Gezonde leefstijl39,6%
29,0%Gezondheidszorg35,9%
46,8%Kunst en cultuur38,8%
29,3%Economische participatie39,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
44,3%Maatschappelijke participatieA
45,5%Politieke participatieB
47,7%WoonomgevingC
61,3%WonenD
48,2%VeiligheidE
44,5%OnderwijsF
39,6%Gezonde leefstijlG
35,9%GezondheidszorgH
38,8%Kunst en cultuurI
39,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,8%
44,1%Water71,8%
37,9%Afval en grondstoffen38,5%
45,9%Energie26,9%
25,5%Natuur en landschap28,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder72,0%
55,5%Lucht38,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
66,8%BodemA
71,8%WaterB
38,5%Afval en grondstoffenC
26,9%EnergieD
28,0%Natuur en landschapE
72,0%Externe veiligheid en hinderF
38,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,3%
46,3%Arbeid50,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden74,1%
34,8%Kennis27,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,3%ConcurrentievermogenA
50,8%ArbeidB
42,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
74,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
27,3%KennisE