Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Emmen

Emmen

41,1%sociaal-cultureel
47,7%ecologisch
49,4%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie45,6%
36,6%Politieke participatie41,8%
52,3%Woonomgeving46,6%
55,9%Wonen64,7%
44,0%Veiligheid42,8%
56,2%Onderwijs39,8%
26,2%Gezonde leefstijl32,3%
29,0%Gezondheidszorg33,6%
46,8%Kunst en cultuur35,4%
29,3%Economische participatie28,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
45,6%Maatschappelijke participatieA
41,8%Politieke participatieB
46,6%WoonomgevingC
64,7%WonenD
42,8%VeiligheidE
39,8%OnderwijsF
32,3%Gezonde leefstijlG
33,6%GezondheidszorgH
35,4%Kunst en cultuurI
28,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem49,3%
44,1%Water68,5%
37,9%Afval en grondstoffen50,0%
45,9%Energie27,2%
25,5%Natuur en landschap26,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder65,6%
55,5%Lucht46,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
49,3%BodemA
68,5%WaterB
50,0%Afval en grondstoffenC
27,2%EnergieD
26,3%Natuur en landschapE
65,6%Externe veiligheid en hinderF
46,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,7%
46,3%Arbeid47,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,7%
34,8%Kennis41,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,7%ConcurrentievermogenA
47,9%ArbeidB
41,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,8%KennisE