Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hoogeveen

Hoogeveen

45,6%sociaal-cultureel
45,4%ecologisch
51,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,4%
36,6%Politieke participatie46,7%
52,3%Woonomgeving49,3%
55,9%Wonen64,9%
44,0%Veiligheid46,4%
56,2%Onderwijs41,9%
26,2%Gezonde leefstijl33,6%
29,0%Gezondheidszorg41,1%
46,8%Kunst en cultuur39,8%
29,3%Economische participatie40,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,4%Maatschappelijke participatieA
46,7%Politieke participatieB
49,3%WoonomgevingC
64,9%WonenD
46,4%VeiligheidE
41,9%OnderwijsF
33,6%Gezonde leefstijlG
41,1%GezondheidszorgH
39,8%Kunst en cultuurI
40,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem42,8%
44,1%Water52,9%
37,9%Afval en grondstoffen47,7%
45,9%Energie35,3%
25,5%Natuur en landschap35,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder54,8%
55,5%Lucht48,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
42,8%BodemA
52,9%WaterB
47,7%Afval en grondstoffenC
35,3%EnergieD
35,5%Natuur en landschapE
54,8%Externe veiligheid en hinderF
48,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,3%
46,3%Arbeid57,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
34,8%Kennis39,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,3%ConcurrentievermogenA
57,7%ArbeidB
41,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,0%KennisE