Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Meppel

Meppel

50,6%sociaal-cultureel
45,8%ecologisch
57,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,6%
36,6%Politieke participatie51,3%
52,3%Woonomgeving55,1%
55,9%Wonen72,0%
44,0%Veiligheid54,8%
56,2%Onderwijs57,6%
26,2%Gezonde leefstijl34,7%
29,0%Gezondheidszorg44,7%
46,8%Kunst en cultuur51,3%
29,3%Economische participatie37,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,6%Maatschappelijke participatieA
51,3%Politieke participatieB
55,1%WoonomgevingC
72,0%WonenD
54,8%VeiligheidE
57,6%OnderwijsF
34,7%Gezonde leefstijlG
44,7%GezondheidszorgH
51,3%Kunst en cultuurI
37,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,0%
44,1%Water49,2%
37,9%Afval en grondstoffen59,6%
45,9%Energie34,7%
25,5%Natuur en landschap28,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder53,9%
55,5%Lucht48,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,0%BodemA
49,2%WaterB
59,6%Afval en grondstoffenC
34,7%EnergieD
28,8%Natuur en landschapE
53,9%Externe veiligheid en hinderF
48,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,4%
46,3%Arbeid62,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,2%
34,8%Kennis68,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,4%ConcurrentievermogenA
62,2%ArbeidB
48,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
68,8%KennisE