Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Almelo

Almelo

42,4%sociaal-cultureel
42,4%ecologisch
55,5%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie39,3%
36,6%Politieke participatie42,9%
52,3%Woonomgeving47,5%
55,9%Wonen66,3%
44,0%Veiligheid38,4%
56,2%Onderwijs48,9%
26,2%Gezonde leefstijl33,9%
29,0%Gezondheidszorg34,2%
46,8%Kunst en cultuur42,8%
29,3%Economische participatie29,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
39,3%Maatschappelijke participatieA
42,9%Politieke participatieB
47,5%WoonomgevingC
66,3%WonenD
38,4%VeiligheidE
48,9%OnderwijsF
33,9%Gezonde leefstijlG
34,2%GezondheidszorgH
42,8%Kunst en cultuurI
29,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem25,9%
44,1%Water45,2%
37,9%Afval en grondstoffen47,8%
45,9%Energie37,4%
25,5%Natuur en landschap39,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder50,8%
55,5%Lucht49,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
25,9%BodemA
45,2%WaterB
47,8%Afval en grondstoffenC
37,4%EnergieD
39,8%Natuur en landschapE
50,8%Externe veiligheid en hinderF
49,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen51,9%
46,3%Arbeid57,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid55,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,0%
34,8%Kennis52,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
51,9%ConcurrentievermogenA
57,6%ArbeidB
55,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,9%KennisE