Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Borne

Borne

55,8%sociaal-cultureel
47,5%ecologisch
54,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie64,7%
36,6%Politieke participatie48,8%
52,3%Woonomgeving57,6%
55,9%Wonen60,4%
44,0%Veiligheid57,2%
56,2%Onderwijs76,6%
26,2%Gezonde leefstijl35,5%
29,0%Gezondheidszorg53,7%
46,8%Kunst en cultuur46,2%
29,3%Economische participatie57,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
64,7%Maatschappelijke participatieA
48,8%Politieke participatieB
57,6%WoonomgevingC
60,4%WonenD
57,2%VeiligheidE
76,6%OnderwijsF
35,5%Gezonde leefstijlG
53,7%GezondheidszorgH
46,2%Kunst en cultuurI
57,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,0%
44,1%Water34,6%
37,9%Afval en grondstoffen51,1%
45,9%Energie43,4%
25,5%Natuur en landschap35,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder59,3%
55,5%Lucht59,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
50,0%BodemA
34,6%WaterB
51,1%Afval en grondstoffenC
43,4%EnergieD
35,2%Natuur en landschapE
59,3%Externe veiligheid en hinderF
59,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,3%
46,3%Arbeid53,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid58,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
34,8%Kennis40,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,3%ConcurrentievermogenA
53,5%ArbeidB
58,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,5%KennisE