Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dalfsen

Dalfsen

54,2%sociaal-cultureel
57,2%ecologisch
54,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,9%
36,6%Politieke participatie53,3%
52,3%Woonomgeving61,9%
55,9%Wonen46,1%
44,0%Veiligheid70,5%
56,2%Onderwijs60,3%
26,2%Gezonde leefstijl36,3%
29,0%Gezondheidszorg54,9%
46,8%Kunst en cultuur29,7%
29,3%Economische participatie69,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,9%Maatschappelijke participatieA
53,3%Politieke participatieB
61,9%WoonomgevingC
46,1%WonenD
70,5%VeiligheidE
60,3%OnderwijsF
36,3%Gezonde leefstijlG
54,9%GezondheidszorgH
29,7%Kunst en cultuurI
69,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,6%
44,1%Water77,8%
37,9%Afval en grondstoffen74,1%
45,9%Energie37,5%
25,5%Natuur en landschap23,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder74,8%
55,5%Lucht43,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
69,6%BodemA
77,8%WaterB
74,1%Afval en grondstoffenC
37,5%EnergieD
23,0%Natuur en landschapE
74,8%Externe veiligheid en hinderF
43,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,8%
46,3%Arbeid60,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid47,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,8%
34,8%Kennis40,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,8%ConcurrentievermogenA
60,5%ArbeidB
47,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,0%KennisE