Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Deventer

Deventer

49,7%sociaal-cultureel
54,7%ecologisch
59,5%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,0%
36,6%Politieke participatie60,2%
52,3%Woonomgeving50,7%
55,9%Wonen69,5%
44,0%Veiligheid39,7%
56,2%Onderwijs49,7%
26,2%Gezonde leefstijl40,7%
29,0%Gezondheidszorg46,4%
46,8%Kunst en cultuur60,1%
29,3%Economische participatie29,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,0%Maatschappelijke participatieA
60,2%Politieke participatieB
50,7%WoonomgevingC
69,5%WonenD
39,7%VeiligheidE
49,7%OnderwijsF
40,7%Gezonde leefstijlG
46,4%GezondheidszorgH
60,1%Kunst en cultuurI
29,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,9%
44,1%Water66,7%
37,9%Afval en grondstoffen68,4%
45,9%Energie44,1%
25,5%Natuur en landschap44,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder61,5%
55,5%Lucht51,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,9%BodemA
66,7%WaterB
68,4%Afval en grondstoffenC
44,1%EnergieD
44,3%Natuur en landschapE
61,5%Externe veiligheid en hinderF
51,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,7%
46,3%Arbeid60,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid57,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,9%
34,8%Kennis63,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,7%ConcurrentievermogenA
60,2%ArbeidB
57,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
63,9%KennisE