Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Enschede

Enschede

43,7%sociaal-cultureel
52,3%ecologisch
59,3%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie37,0%
36,6%Politieke participatie45,0%
52,3%Woonomgeving42,5%
55,9%Wonen64,8%
44,0%Veiligheid34,2%
56,2%Onderwijs53,7%
26,2%Gezonde leefstijl39,3%
29,0%Gezondheidszorg43,8%
46,8%Kunst en cultuur47,7%
29,3%Economische participatie29,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
37,0%Maatschappelijke participatieA
45,0%Politieke participatieB
42,5%WoonomgevingC
64,8%WonenD
34,2%VeiligheidE
53,7%OnderwijsF
39,3%Gezonde leefstijlG
43,8%GezondheidszorgH
47,7%Kunst en cultuurI
29,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem24,9%
44,1%Water58,6%
37,9%Afval en grondstoffen61,7%
45,9%Energie43,9%
25,5%Natuur en landschap63,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder55,9%
55,5%Lucht57,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
24,9%BodemA
58,6%WaterB
61,7%Afval en grondstoffenC
43,9%EnergieD
63,9%Natuur en landschapE
55,9%Externe veiligheid en hinderF
57,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,9%
46,3%Arbeid61,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid56,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
34,8%Kennis65,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,9%ConcurrentievermogenA
61,3%ArbeidB
56,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
65,2%KennisE