Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Haaksbergen

Haaksbergen

53,0%sociaal-cultureel
54,4%ecologisch
57,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie64,7%
36,6%Politieke participatie48,2%
52,3%Woonomgeving67,2%
55,9%Wonen45,9%
44,0%Veiligheid58,6%
56,2%Onderwijs61,2%
26,2%Gezonde leefstijl42,4%
29,0%Gezondheidszorg54,1%
46,8%Kunst en cultuur32,9%
29,3%Economische participatie54,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
64,7%Maatschappelijke participatieA
48,2%Politieke participatieB
67,2%WoonomgevingC
45,9%WonenD
58,6%VeiligheidE
61,2%OnderwijsF
42,4%Gezonde leefstijlG
54,1%GezondheidszorgH
32,9%Kunst en cultuurI
54,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,0%
44,1%Water57,0%
37,9%Afval en grondstoffen44,2%
45,9%Energie34,0%
25,5%Natuur en landschap57,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder77,3%
55,5%Lucht45,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
65,0%BodemA
57,0%WaterB
44,2%Afval en grondstoffenC
34,0%EnergieD
57,8%Natuur en landschapE
77,3%Externe veiligheid en hinderF
45,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen66,2%
46,3%Arbeid55,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,5%
34,8%Kennis48,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
66,2%ConcurrentievermogenA
55,9%ArbeidB
48,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,3%KennisE