Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hardenberg

Hardenberg

51,7%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
48,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie64,1%
36,6%Politieke participatie46,0%
52,3%Woonomgeving56,8%
55,9%Wonen54,9%
44,0%Veiligheid60,7%
56,2%Onderwijs49,2%
26,2%Gezonde leefstijl36,6%
29,0%Gezondheidszorg51,9%
46,8%Kunst en cultuur39,4%
29,3%Economische participatie57,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
64,1%Maatschappelijke participatieA
46,0%Politieke participatieB
56,8%WoonomgevingC
54,9%WonenD
60,7%VeiligheidE
49,2%OnderwijsF
36,6%Gezonde leefstijlG
51,9%GezondheidszorgH
39,4%Kunst en cultuurI
57,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,4%
44,1%Water74,6%
37,9%Afval en grondstoffen71,3%
45,9%Energie35,5%
25,5%Natuur en landschap22,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder64,1%
55,5%Lucht43,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
67,4%BodemA
74,6%WaterB
71,3%Afval en grondstoffenC
35,5%EnergieD
22,3%Natuur en landschapE
64,1%Externe veiligheid en hinderF
43,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,5%
46,3%Arbeid60,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid39,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,8%
34,8%Kennis28,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,5%ConcurrentievermogenA
60,3%ArbeidB
39,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,9%KennisE