Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hengelo (O.)

Hengelo (O.)

47,8%sociaal-cultureel
50,4%ecologisch
58,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,9%
36,6%Politieke participatie48,8%
52,3%Woonomgeving55,4%
55,9%Wonen64,5%
44,0%Veiligheid41,9%
56,2%Onderwijs55,1%
26,2%Gezonde leefstijl35,8%
29,0%Gezondheidszorg47,9%
46,8%Kunst en cultuur43,5%
29,3%Economische participatie30,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,9%Maatschappelijke participatieA
48,8%Politieke participatieB
55,4%WoonomgevingC
64,5%WonenD
41,9%VeiligheidE
55,1%OnderwijsF
35,8%Gezonde leefstijlG
47,9%GezondheidszorgH
43,5%Kunst en cultuurI
30,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem38,0%
44,1%Water44,5%
37,9%Afval en grondstoffen73,2%
45,9%Energie35,5%
25,5%Natuur en landschap54,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder53,6%
55,5%Lucht54,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
38,0%BodemA
44,5%WaterB
73,2%Afval en grondstoffenC
35,5%EnergieD
54,1%Natuur en landschapE
53,6%Externe veiligheid en hinderF
54,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,1%
46,3%Arbeid63,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid52,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
34,8%Kennis65,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,1%ConcurrentievermogenA
63,2%ArbeidB
52,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
65,9%KennisE