Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kampen

Kampen

55,3%sociaal-cultureel
53,5%ecologisch
52,5%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie62,3%
36,6%Politieke participatie57,2%
52,3%Woonomgeving55,6%
55,9%Wonen64,7%
44,0%Veiligheid54,9%
56,2%Onderwijs60,1%
26,2%Gezonde leefstijl42,7%
29,0%Gezondheidszorg57,6%
46,8%Kunst en cultuur47,7%
29,3%Economische participatie50,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
62,3%Maatschappelijke participatieA
57,2%Politieke participatieB
55,6%WoonomgevingC
64,7%WonenD
54,9%VeiligheidE
60,1%OnderwijsF
42,7%Gezonde leefstijlG
57,6%GezondheidszorgH
47,7%Kunst en cultuurI
50,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,3%
44,1%Water69,1%
37,9%Afval en grondstoffen60,9%
45,9%Energie33,4%
25,5%Natuur en landschap22,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder72,1%
55,5%Lucht49,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
67,3%BodemA
69,1%WaterB
60,9%Afval en grondstoffenC
33,4%EnergieD
22,4%Natuur en landschapE
72,1%Externe veiligheid en hinderF
49,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,9%
46,3%Arbeid60,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,4%
34,8%Kennis35,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,9%ConcurrentievermogenA
60,0%ArbeidB
44,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,9%KennisE