Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Losser

Losser

52,3%sociaal-cultureel
59,8%ecologisch
51,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie64,9%
36,6%Politieke participatie46,1%
52,3%Woonomgeving67,2%
55,9%Wonen53,5%
44,0%Veiligheid68,5%
56,2%Onderwijs64,4%
26,2%Gezonde leefstijl38,0%
29,0%Gezondheidszorg45,6%
46,8%Kunst en cultuur22,1%
29,3%Economische participatie53,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
64,9%Maatschappelijke participatieA
46,1%Politieke participatieB
67,2%WoonomgevingC
53,5%WonenD
68,5%VeiligheidE
64,4%OnderwijsF
38,0%Gezonde leefstijlG
45,6%GezondheidszorgH
22,1%Kunst en cultuurI
53,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,8%
44,1%Water62,0%
37,9%Afval en grondstoffen45,0%
45,9%Energie32,6%
25,5%Natuur en landschap78,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder82,3%
55,5%Lucht50,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
67,8%BodemA
62,0%WaterB
45,0%Afval en grondstoffenC
32,6%EnergieD
78,9%Natuur en landschapE
82,3%Externe veiligheid en hinderF
50,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,7%
46,3%Arbeid51,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid52,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,4%
34,8%Kennis43,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,7%ConcurrentievermogenA
51,4%ArbeidB
52,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,1%KennisE