Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noordoostpolder

Noordoostpolder

49,8%sociaal-cultureel
55,1%ecologisch
54,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,0%
36,6%Politieke participatie55,0%
52,3%Woonomgeving52,5%
55,9%Wonen61,9%
44,0%Veiligheid46,8%
56,2%Onderwijs37,2%
26,2%Gezonde leefstijl41,9%
29,0%Gezondheidszorg53,3%
46,8%Kunst en cultuur44,1%
29,3%Economische participatie44,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,0%Maatschappelijke participatieA
55,0%Politieke participatieB
52,5%WoonomgevingC
61,9%WonenD
46,8%VeiligheidE
37,2%OnderwijsF
41,9%Gezonde leefstijlG
53,3%GezondheidszorgH
44,1%Kunst en cultuurI
44,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,6%
44,1%Water80,5%
37,9%Afval en grondstoffen55,7%
45,9%Energie41,4%
25,5%Natuur en landschap20,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder81,9%
55,5%Lucht38,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
67,6%BodemA
80,5%WaterB
55,7%Afval en grondstoffenC
41,4%EnergieD
20,0%Natuur en landschapE
81,9%Externe veiligheid en hinderF
38,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,1%
46,3%Arbeid62,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
34,8%Kennis45,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,1%ConcurrentievermogenA
62,5%ArbeidB
43,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,9%KennisE