Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oldenzaal

Oldenzaal

53,0%sociaal-cultureel
53,8%ecologisch
57,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,0%
36,6%Politieke participatie47,8%
52,3%Woonomgeving67,6%
55,9%Wonen61,3%
44,0%Veiligheid60,4%
56,2%Onderwijs66,3%
26,2%Gezonde leefstijl34,5%
29,0%Gezondheidszorg52,9%
46,8%Kunst en cultuur36,8%
29,3%Economische participatie44,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,0%Maatschappelijke participatieA
47,8%Politieke participatieB
67,6%WoonomgevingC
61,3%WonenD
60,4%VeiligheidE
66,3%OnderwijsF
34,5%Gezonde leefstijlG
52,9%GezondheidszorgH
36,8%Kunst en cultuurI
44,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,7%
44,1%Water29,3%
37,9%Afval en grondstoffen63,8%
45,9%Energie48,4%
25,5%Natuur en landschap68,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder57,0%
55,5%Lucht63,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,7%BodemA
29,3%WaterB
63,8%Afval en grondstoffenC
48,4%EnergieD
68,5%Natuur en landschapE
57,0%Externe veiligheid en hinderF
63,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,3%
46,3%Arbeid59,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid55,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
34,8%Kennis59,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,3%ConcurrentievermogenA
59,2%ArbeidB
55,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,9%KennisE