Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ommen

Ommen

56,3%sociaal-cultureel
58,3%ecologisch
51,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,2%
36,6%Politieke participatie53,0%
52,3%Woonomgeving59,8%
55,9%Wonen56,0%
44,0%Veiligheid64,1%
56,2%Onderwijs50,4%
26,2%Gezonde leefstijl47,3%
29,0%Gezondheidszorg60,0%
46,8%Kunst en cultuur50,0%
29,3%Economische participatie61,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,2%Maatschappelijke participatieA
53,0%Politieke participatieB
59,8%WoonomgevingC
56,0%WonenD
64,1%VeiligheidE
50,4%OnderwijsF
47,3%Gezonde leefstijlG
60,0%GezondheidszorgH
50,0%Kunst en cultuurI
61,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,8%
44,1%Water70,2%
37,9%Afval en grondstoffen70,9%
45,9%Energie30,3%
25,5%Natuur en landschap53,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder74,8%
55,5%Lucht37,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
71,8%BodemA
70,2%WaterB
70,9%Afval en grondstoffenC
30,3%EnergieD
53,0%Natuur en landschapE
74,8%Externe veiligheid en hinderF
37,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,9%
46,3%Arbeid58,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
34,8%Kennis31,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,9%ConcurrentievermogenA
58,5%ArbeidB
44,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,7%KennisE