Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Raalte

Raalte

54,3%sociaal-cultureel
55,3%ecologisch
54,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie62,4%
36,6%Politieke participatie58,4%
52,3%Woonomgeving50,8%
55,9%Wonen55,4%
44,0%Veiligheid63,5%
56,2%Onderwijs48,9%
26,2%Gezonde leefstijl47,6%
29,0%Gezondheidszorg54,1%
46,8%Kunst en cultuur38,4%
29,3%Economische participatie63,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
62,4%Maatschappelijke participatieA
58,4%Politieke participatieB
50,8%WoonomgevingC
55,4%WonenD
63,5%VeiligheidE
48,9%OnderwijsF
47,6%Gezonde leefstijlG
54,1%GezondheidszorgH
38,4%Kunst en cultuurI
63,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem68,4%
44,1%Water68,8%
37,9%Afval en grondstoffen73,4%
45,9%Energie35,1%
25,5%Natuur en landschap19,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder75,0%
55,5%Lucht46,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
68,4%BodemA
68,8%WaterB
73,4%Afval en grondstoffenC
35,1%EnergieD
19,6%Natuur en landschapE
75,0%Externe veiligheid en hinderF
46,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,0%
46,3%Arbeid59,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid47,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,0%
34,8%Kennis47,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,0%ConcurrentievermogenA
59,4%ArbeidB
47,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,9%KennisE