Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Staphorst

Staphorst

55,3%sociaal-cultureel
55,4%ecologisch
53,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,0%
36,6%Politieke participatie59,7%
52,3%Woonomgeving57,0%
55,9%Wonen37,2%
44,0%Veiligheid69,5%
56,2%Onderwijs52,8%
26,2%Gezonde leefstijl29,6%
29,0%Gezondheidszorg64,5%
46,8%Kunst en cultuur46,7%
29,3%Economische participatie77,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,0%Maatschappelijke participatieA
59,7%Politieke participatieB
57,0%WoonomgevingC
37,2%WonenD
69,5%VeiligheidE
52,8%OnderwijsF
29,6%Gezonde leefstijlG
64,5%GezondheidszorgH
46,7%Kunst en cultuurI
77,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem72,3%
44,1%Water70,1%
37,9%Afval en grondstoffen76,2%
45,9%Energie31,3%
25,5%Natuur en landschap26,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder77,0%
55,5%Lucht34,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
72,3%BodemA
70,1%WaterB
76,2%Afval en grondstoffenC
31,3%EnergieD
26,1%Natuur en landschapE
77,0%Externe veiligheid en hinderF
34,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen63,8%
46,3%Arbeid66,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,0%
34,8%Kennis30,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
63,8%ConcurrentievermogenA
66,4%ArbeidB
38,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,9%KennisE