Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tubbergen

Tubbergen

55,8%sociaal-cultureel
53,9%ecologisch
53,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie69,8%
36,6%Politieke participatie50,6%
52,3%Woonomgeving66,5%
55,9%Wonen43,2%
44,0%Veiligheid74,0%
56,2%Onderwijs63,8%
26,2%Gezonde leefstijl37,0%
29,0%Gezondheidszorg57,2%
46,8%Kunst en cultuur25,7%
29,3%Economische participatie70,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
69,8%Maatschappelijke participatieA
50,6%Politieke participatieB
66,5%WoonomgevingC
43,2%WonenD
74,0%VeiligheidE
63,8%OnderwijsF
37,0%Gezonde leefstijlG
57,2%GezondheidszorgH
25,7%Kunst en cultuurI
70,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem70,0%
44,1%Water54,1%
37,9%Afval en grondstoffen68,8%
45,9%Energie31,1%
25,5%Natuur en landschap28,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder84,3%
55,5%Lucht40,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
70,0%BodemA
54,1%WaterB
68,8%Afval en grondstoffenC
31,1%EnergieD
28,7%Natuur en landschapE
84,3%Externe veiligheid en hinderF
40,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,4%
46,3%Arbeid63,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,8%
34,8%Kennis45,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,4%ConcurrentievermogenA
63,9%ArbeidB
40,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,1%KennisE