Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Urk

Urk

57,4%sociaal-cultureel
53,6%ecologisch
54,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie66,8%
36,6%Politieke participatie64,1%
52,3%Woonomgeving72,5%
55,9%Wonen46,9%
44,0%Veiligheid59,2%
56,2%Onderwijs57,7%
26,2%Gezonde leefstijl36,7%
29,0%Gezondheidszorg63,1%
46,8%Kunst en cultuur37,6%
29,3%Economische participatie69,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
66,8%Maatschappelijke participatieA
64,1%Politieke participatieB
72,5%WoonomgevingC
46,9%WonenD
59,2%VeiligheidE
57,7%OnderwijsF
36,7%Gezonde leefstijlG
63,1%GezondheidszorgH
37,6%Kunst en cultuurI
69,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,0%
44,1%Water68,5%
37,9%Afval en grondstoffen60,5%
45,9%Energie43,7%
25,5%Natuur en landschap21,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder64,1%
55,5%Lucht65,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
51,0%BodemA
68,5%WaterB
60,5%Afval en grondstoffenC
43,7%EnergieD
21,5%Natuur en landschapE
64,1%Externe veiligheid en hinderF
65,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,4%
46,3%Arbeid68,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid57,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
34,8%Kennis22,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,4%ConcurrentievermogenA
68,5%ArbeidB
57,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
22,5%KennisE