Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Aalten

Aalten

54,7%sociaal-cultureel
55,0%ecologisch
52,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie65,0%
36,6%Politieke participatie47,0%
52,3%Woonomgeving59,0%
55,9%Wonen53,1%
44,0%Veiligheid66,7%
56,2%Onderwijs59,1%
26,2%Gezonde leefstijl47,7%
29,0%Gezondheidszorg43,9%
46,8%Kunst en cultuur42,5%
29,3%Economische participatie62,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
65,0%Maatschappelijke participatieA
47,0%Politieke participatieB
59,0%WoonomgevingC
53,1%WonenD
66,7%VeiligheidE
59,1%OnderwijsF
47,7%Gezonde leefstijlG
43,9%GezondheidszorgH
42,5%Kunst en cultuurI
62,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,4%
44,1%Water64,7%
37,9%Afval en grondstoffen68,7%
45,9%Energie42,6%
25,5%Natuur en landschap28,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder77,0%
55,5%Lucht49,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
54,4%BodemA
64,7%WaterB
68,7%Afval en grondstoffenC
42,6%EnergieD
28,5%Natuur en landschapE
77,0%Externe veiligheid en hinderF
49,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen51,7%
46,3%Arbeid55,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,8%
34,8%Kennis43,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
51,7%ConcurrentievermogenA
55,9%ArbeidB
44,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,0%KennisE