Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Apeldoorn

Apeldoorn

48,2%sociaal-cultureel
57,6%ecologisch
56,9%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie48,6%
36,6%Politieke participatie48,1%
52,3%Woonomgeving49,3%
55,9%Wonen64,1%
44,0%Veiligheid43,3%
56,2%Onderwijs53,3%
26,2%Gezonde leefstijl39,5%
29,0%Gezondheidszorg45,3%
46,8%Kunst en cultuur50,1%
29,3%Economische participatie40,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
48,6%Maatschappelijke participatieA
48,1%Politieke participatieB
49,3%WoonomgevingC
64,1%WonenD
43,3%VeiligheidE
53,3%OnderwijsF
39,5%Gezonde leefstijlG
45,3%GezondheidszorgH
50,1%Kunst en cultuurI
40,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,2%
44,1%Water79,0%
37,9%Afval en grondstoffen58,0%
45,9%Energie40,8%
25,5%Natuur en landschap55,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder69,3%
55,5%Lucht54,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,2%BodemA
79,0%WaterB
58,0%Afval en grondstoffenC
40,8%EnergieD
55,7%Natuur en landschapE
69,3%Externe veiligheid en hinderF
54,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,2%
46,3%Arbeid61,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
34,8%Kennis49,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,2%ConcurrentievermogenA
61,9%ArbeidB
44,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,1%KennisE