Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Arnhem

Arnhem

47,2%sociaal-cultureel
52,1%ecologisch
60,8%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie35,4%
36,6%Politieke participatie58,1%
52,3%Woonomgeving33,5%
55,9%Wonen68,5%
44,0%Veiligheid33,5%
56,2%Onderwijs53,9%
26,2%Gezonde leefstijl44,8%
29,0%Gezondheidszorg48,4%
46,8%Kunst en cultuur67,5%
29,3%Economische participatie28,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
35,4%Maatschappelijke participatieA
58,1%Politieke participatieB
33,5%WoonomgevingC
68,5%WonenD
33,5%VeiligheidE
53,9%OnderwijsF
44,8%Gezonde leefstijlG
48,4%GezondheidszorgH
67,5%Kunst en cultuurI
28,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem30,0%
44,1%Water64,9%
37,9%Afval en grondstoffen37,8%
45,9%Energie48,0%
25,5%Natuur en landschap77,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder51,0%
55,5%Lucht55,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
30,0%BodemA
64,9%WaterB
37,8%Afval en grondstoffenC
48,0%EnergieD
77,0%Natuur en landschapE
51,0%Externe veiligheid en hinderF
55,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,8%
46,3%Arbeid64,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid47,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
34,8%Kennis68,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,8%ConcurrentievermogenA
64,7%ArbeidB
47,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
68,0%KennisE