Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Barneveld

Barneveld

53,9%sociaal-cultureel
51,5%ecologisch
56,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,5%
36,6%Politieke participatie56,0%
52,3%Woonomgeving50,8%
55,9%Wonen51,9%
44,0%Veiligheid57,5%
56,2%Onderwijs47,7%
26,2%Gezonde leefstijl44,0%
29,0%Gezondheidszorg64,3%
46,8%Kunst en cultuur42,6%
29,3%Economische participatie67,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,5%Maatschappelijke participatieA
56,0%Politieke participatieB
50,8%WoonomgevingC
51,9%WonenD
57,5%VeiligheidE
47,7%OnderwijsF
44,0%Gezonde leefstijlG
64,3%GezondheidszorgH
42,6%Kunst en cultuurI
67,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,0%
44,1%Water63,7%
37,9%Afval en grondstoffen57,2%
45,9%Energie37,9%
25,5%Natuur en landschap43,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder69,4%
55,5%Lucht36,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
52,0%BodemA
63,7%WaterB
57,2%Afval en grondstoffenC
37,9%EnergieD
43,9%Natuur en landschapE
69,4%Externe veiligheid en hinderF
36,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,3%
46,3%Arbeid67,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
34,8%Kennis50,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,3%ConcurrentievermogenA
67,5%ArbeidB
40,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,3%KennisE