Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Brummen

Brummen

49,6%sociaal-cultureel
56,3%ecologisch
52,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie61,7%
36,6%Politieke participatie45,7%
52,3%Woonomgeving47,3%
55,9%Wonen58,6%
44,0%Veiligheid56,2%
56,2%Onderwijs47,5%
26,2%Gezonde leefstijl50,2%
29,0%Gezondheidszorg45,1%
46,8%Kunst en cultuur28,5%
29,3%Economische participatie55,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
61,7%Maatschappelijke participatieA
45,7%Politieke participatieB
47,3%WoonomgevingC
58,6%WonenD
56,2%VeiligheidE
47,5%OnderwijsF
50,2%Gezonde leefstijlG
45,1%GezondheidszorgH
28,5%Kunst en cultuurI
55,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,1%
44,1%Water59,6%
37,9%Afval en grondstoffen66,0%
45,9%Energie22,9%
25,5%Natuur en landschap60,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder83,2%
55,5%Lucht39,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
63,1%BodemA
59,6%WaterB
66,0%Afval en grondstoffenC
22,9%EnergieD
60,0%Natuur en landschapE
83,2%Externe veiligheid en hinderF
39,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen50,3%
46,3%Arbeid52,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,7%
34,8%Kennis47,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
50,3%ConcurrentievermogenA
52,6%ArbeidB
48,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,3%KennisE