Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Buren

Buren

48,5%sociaal-cultureel
57,0%ecologisch
49,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,1%
36,6%Politieke participatie50,1%
52,3%Woonomgeving42,8%
55,9%Wonen46,9%
44,0%Veiligheid58,7%
56,2%Onderwijs50,4%
26,2%Gezonde leefstijl26,6%
29,0%Gezondheidszorg47,0%
46,8%Kunst en cultuur48,5%
29,3%Economische participatie66,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,1%Maatschappelijke participatieA
50,1%Politieke participatieB
42,8%WoonomgevingC
46,9%WonenD
58,7%VeiligheidE
50,4%OnderwijsF
26,6%Gezonde leefstijlG
47,0%GezondheidszorgH
48,5%Kunst en cultuurI
66,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem76,6%
44,1%Water72,5%
37,9%Afval en grondstoffen63,7%
45,9%Energie36,3%
25,5%Natuur en landschap23,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder84,1%
55,5%Lucht42,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
76,6%BodemA
72,5%WaterB
63,7%Afval en grondstoffenC
36,3%EnergieD
23,6%Natuur en landschapE
84,1%Externe veiligheid en hinderF
42,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,1%
46,3%Arbeid57,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid28,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,8%
34,8%Kennis36,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,1%ConcurrentievermogenA
57,8%ArbeidB
28,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,4%KennisE